Od zawsze natura inspiruje człowieka. Renesans odkrył na nowo mimesis jako wiodącą zasadę sztuki. Uznawano ją za podstawę sztuk plastycznych, a wierne imitowanie natury było traktowane jako źródło piękna i wartości dzieła. Chętnie sięgam do natury, szukam faktur, odtwarzam kształty, kolory. Im bardziej realistyczne przedmioty wychodzą spod moich rąk, tym większą radość mi sprawiają. Nigdy nie lubiłam abstrakcji, deformacji czy nadmiernej zmiany tego co doskonałe ( a natura taka właśnie jest, wie co robi i robi to perfekcyjnie). Do perfekcji mi daleko, ale glina jest bardzo wdzięcznym materiałem do poszukowań, odtwarzania i imitowania natury. Nieskończone możliwość jakie daje ten materiał, sprawia że poszukiwania nigdy się nie kończą, a przede mną jako ceramikiem, jeszcze długa droga.